diumenge, 4 de maig de 2014

Tres moments al voltant dels dies de Sant Jordi, anada a l'hospital de Sant Pau amb Maria Urmaneta, junt amb els autors Joaquim Carbó i Pilar Garriga, organitzat des del Clig, firmes del conte d'en Miquelet ( ed.Baula ) i jornades per escoles.